درباره ما

گروه سیب دانش ارائه دهنده کلیه خدمات شبیه سازی در رشته های مختلف  می باشد. ما جمعی از متخصصین و کارشناسان مجرب در کنار هم برای انجام تحقیقات علمی شما عزیزان در حال تلاش و فعالیت هستیم.

فعالیت های مهم

شبیه سازی

 پاورپوینت دفاع

دیتاست و پایگاه داده

انجام تحقیقات و سفارشات مدلسازی

مشاوره و ارائه رویکردهای تحقیقاتی