استدلال مبتني بر نمونه، نيازسنجي آموزشي، واحد فناور مبتني بر دانش، پيشنهاد دوره‌هاي آموزشي، سيستم‌هاي توصيه‌گر، مراكز رشد فناوري، شبیه سازی، مدلسازی، پایان نامه، پروپوزال،

هیچ محصولی یافت نشد.