شبکه پتری تصادفی، تطبیقی بودن، گريد محاسباتی، زمانبندی، اتوماتای يادگير، بهينه‌سازی زمان، دیتاست، پایان نامه، پروپوزال، سمینار، مقاله، پاورپوینت دفاع

نمایش یک نتیجه