اولویت بندي عوامل موثر بر بکارگیري تجارت الکترونیک در شرکت هاي کوچک و متوسط براي توسعه صادرات

تومان17000

این پایان نامه119 صفحه می باشد.

قابلیت کپی از pdf به word بدون مشکل  است

لطفا فهرست مطالب پایان نامه را در تصاویر مطالعه فرمایید

توضیحات

این تحقیق از نظر روش جمع آوري داده ها براي پاسخگویی به سئوال ها از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماري عبارت است از مدیران عامل یا بازرگانی شرکت هاي صنایع غذایی میباشد که مابین 10تا 250نفر پرسنل دارند و در سایت وزارت صنایع آدرس ایمیل آنان ذکر گردیده است. روش نمونه گیري در این تحقیق از نوع نمونه گیري تصادفی می باشد. حجم نمونه 248نفر تعیین شد. از طریق پرسشنامه و به روش مصاحبه پاسخ سوالات تحقیق بدست آمده است. در تحقیق حاضر، به منظور توصیف و تحلیل دقیق داده ها ، از نرم افزار SPSSاستفاده شده است. پس از تلخیص داده ها، اطلاعات مورد نیاز از طریق تشکیل جداول و نمودارهاي توزیع فراوانی و … استخراج شدند . با توجه به اینکه توزیع داده هاي تحقیق بر اساس آزمون کالماگورف_اسمیرنوف، نرمال میباشد، براي آزمون فرضیه ها در این پژوهش از آزمون پارامتریک تی استیودنت استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ادراك مدیران شرکت هاي کوچک و متوسط از منافع بکارگیري تجارت الکترونیک، میزان آمادگی سازمانی براي پذیرش تجارت الکترونیکی و عوامل محیطی مساعد در توسعه و نفوذ ابزارهاي تجارت الکترونیک در شرکت هاي کوچک و متوسط جهت ارتقا توان صادراتی آنان موثر می باشد

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اولویت بندي عوامل موثر بر بکارگیري تجارت الکترونیک در شرکت هاي کوچک و متوسط براي توسعه صادرات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *